Nike Air Max Chaussures Nike Air Max Pas Cher Nike Air Max 1 Homme Soldes Nike Air Max 1 Femme Soldes Nike Air Max 90 Femme Soldes Nike Air Max 90 Homme Pas Cher Nike Air Max 95 Femme Pas Cher Nike Air Max 95 Homme Chaussure Nike Air Max 89 Homme Trainers Nike Air Max LTD Homme Blanc Nike Air Max 2012 Homme Trainers
Free Run Pas Cher Nike Free Femme Pas Cher Nike Free Homme Pas Cher Free Run Bleu Homme Nike Free Run 3 Homme Bleu Free Run 2 Homme Noir Nike Free 4.0 V3 Femme Gris
Air Jordan Retro Chaussure Nike Air Jordan Homme Chaussure Nike Air Jordan Femme Nike Air Jordan Enfant Pas Cher Nike Air Jordan 3 Retro Homme Nike Air Jordan 4 Homme Retro Nike Air Jordan 11 Femme Noir
nike free pas cher nike free femme nike free homme nike free run 2 pas cher nike free run 2 homme nike free run 3 femme nike free run 3 homme nike free run 5.0 homme nike free 5.0 v3 femme pas cher
Nike Air Max Prix Noir Air Max 1 Nike Air Max 1 Femme Solde Nike Air Max Homme Promo Nike Air Max 90 Blanc Noir Air Max 90 Femme Air Max 90 Pas Cher Pour Noir Nike Air Max 95 Nike Air Max 95 Femme Rose Nike Air Max 95 Classic
Nike Blazer Soldes Bleu Nike Blazer Basse Noir Nike Blazer Basse Femme Rouge Nike Blazer Basse Homme Nike Blazer Homme Soldes Nike Blazer Low Rouge Rouge Nike Blazer Femme Bleu Nike Blazer Low Nike Blazer Basse Faible Print Nike Blazer Anti-Fur Femme Rouge
Air Jordan FR Air Jordan 3 Femme Air Jordan 3 Homme Air Jordan 11 Femme Nike Air Force 1 Basse Femme Nike Air Force 1 Mid Femme
Drammens Tidende
Drammens Tidende så dagens lys allerede i 1832 og er norges nest eldste nålevende avis. Her finner du en kortversjon av Drammens Tidendes historie.

Drammens Tidendes historie

Drammens Tidende og Buskeruds Blad var opprinnelig to aviser. Drammens Tidende så dagens lys i 1832 under navnet Tiden. Buskeruds Blad ble startet 51 år senere, 3. juli 1883. Avisene kom under samme eier i 1897, under én redaktør i 1901 og ble slått sammen til én avis i 1961.

1832. Mandag 2. januar 1832 utkommer første nummer av Tiden – Offentlig Drammens Avis af blandet innhold. Utgiver og redaktør Jacob Wulfsberg, sønn av Nils Wulfsberg som i 1819 hadde grunnlagt Morgenbladet i Christiania.

De første årene kom Tiden ut to ganger i uken. Fra 1839 tre ganger i uken, og fra 1. juli 1840 utkommer Tiden fire ganger i uken.

1841. Den 28. mars 1841 offentliggjør Henrik Wergeland i Tiden ett av sine mest kjente dikt:  ”Mig selv”.

1845 Fra 2. januar 1845 går Tiden over til å hete Drammens Tidende, og Jacob Wulfsberg overlater det redaksjonelle arbeidet til Fredrik Wilhelm Berg. Ett år senere går avisen tilbake til å utkomme tre dager i uken. (Onsdag, fredag og søndag!)

1851 Fra nyttår utkommer Drammens Tidende hver dag ”med undtagelse af de dager der følger på en Helligdag”. Fra nyttår er det også Paul Hjelm-Hansen som overtar redaktørstolen. Hjelm Hansens største bragd var å knytte dikteren A.O.Vinje til avisen som Christiania-korrespondent. I løpet av de åtte år Vinje var ”vår” mann i hovedstaden, skrev han mellom 700 og 1000 brev til avisen.

Gjennom 1860 og1870-årene hadde Drammens Tidende en rekke redaktører.

1882 Den 30. desember 1882 dør Drammens Tidendes grunnlegger, Jacob Wulfsberg, i Christiania.  

1883. Tirsdag 3. juli 1883 kommer Buskerud Blad med sitt første nummer. Avisen kom som følge av ønsker om å skape en konservativ motvekt etter en landsomfattende fremgang for Venstre ved stortingsvalget i 1882.

Buskeruds Blad utkom tre ganger i uken, og abonnementsprisen var tre kroner året.

Fra 6. august 1883 utgis den tidligere morgenavisen Drammens Tidende som aftenavis.

1884.     1. januar 1884 overtar Lars Raknerud som redaktør av Buskeruds Blad. I anledning riksrettsdommen over statsminister Selmer 27. februar 1884, sendte Buskeruds Blad ut ekstrautgave med gjengivelse av domsresultatet i sørgeramme. Og dagen etter skrev Lars Raknerud:

”Vi har et ønske for de fældende Dommere i Rigsretten: Gud lad dem dø rolig.”

1.oktober overtar grosserer Axel Lyche Buskeruds Blads aktiva og passiva, samtidig som han påtar seg trykking og ekspedisjon, alt under den forutsetning av Buskeruds blad fra 1. januar 1886 skal bli hans eiendom.

 

1885 Buskeruds Blad melder at de har 978 abonnenter, 823 utenbys og 155 innenbys.

1886. !. januar går Buskerud Blad over til Axel Lyche som hans eiendom.

Fra 1. juli bringer Buskeruds Blad ”vær-telegrammer” som avisen mottar fra Christiania.

Drammens Tidende møter økonomisk motbøt mot slutten av 1880-årene, og makter ikke hevde seg i konkurransen med Buskeruds Blad og Drammens Blad. Høsten 1890 selges halvdelen av trykkeriet og avisen til redaktør H. Alfstad. I 1892 blir Wulfsberg-familien helt utløst, og avis og trykkeri går over til aksjeselskap.

1889 Buskeruds Blad får telefon.

1896 Buskeruds Blad utkommer seks dager i uken, og kontingenten er én krone per kvartal.

 

1901. Lars Raknerud blir også redaktør for Buskeruds Blad. I 18 år er han redaktør av begge de samkjørende aviser. Under ham gjennomgikk avisene en rivende utvikling, og det er betegnende at han er blitt kalt ”mannen som skapte Tiden og Busken”.

 

 

1913 Avisen tar i bruk sin første settemaskin 9. april, og en ny 16-siders rotasjonspresse settes i gang 25. september. (Også denne bygd i tyskland, og den første avispresse i landet som kan trykke farger.)

Det samlede opplag for DT og BB ligger ved utgangen av året på 15 000.

1914. Axel Lyche dør 6.mai. Avisene blir nå utskilt fra Harald Lyche& Co., idet de går over til hans arvinger som danner et aksjeselskap med tannlege Anton Antonsen som formann.

1918.     Antall fast ansatte i DT og BB er nå kommet opp i ni, hvorav fire i redaksjonen.

 

1919.     Lars Raknerud dør 8. september og hans sønn, Nils, overtar som redaktør. Han sitter som redaktør til sin død i 1937, og etterfølges av sin nevø, sivilingeniør Lars Sørensen.

 

1939.     Den del av personalet i Lyches trykkeri som hovedsakelig hadde arbeidet med avisproduksjon, overtas nå av DT og BB som dermed får sitt eget trykkeri.

Avisens samlede opplag er nå 20 400.1. september går Tyskland til angrep på Polen, og en ny verdenskrig er i gang.

1940.     Den 9. april angripes Norge av Tyskland. Den 11. april kommer de første soldatene til Drammen. Redaktørene i byens aviser innkalles hos sjefen  fr de lokale besettelsestropper. Den 12. april besettes Kongsberg.

Samme dag som tyske tropper innleder overfallet på Norge, ankommer DT og BBs  nye rotasjonspresse til Bryggen i Drammen. Også den avr tysk, med en kapasitet på 38 sider i enkeltproduksjon.Den første avis blir tykket på denne pressen 14. november.

1942.     Tord Wikborg overtar som styreformann etter Johs. Brecke.

 

1945. Natten mellom 7. og 8. mai kapitulerer Tyskland. Den siste tyske soldat forlater Drammen 12, mai. Den 14. mai kommer DT og BB ut igjen etter en kort stans i forbindelse med frigjøringen, da den hjemmefrontgodkjente fellesavisen ”Fritt Norge” noen dager senere var eneste avis i Drammen.

Som ansvarlig redaktør for DT og BB, konstitueres direktør Tord Wikborg. Han avløses 20. september av Torolv Kandahl, tidligere politisk redaksjonssekretær i Aftenposten og under krigen sjef for det norske informasjonskontor i New York.

1951. Harald Lyche etterfølger Tord Wikborg som styreformann.

1954. Såkalt ”telesetting” tas i bruk. Settemaskinene blir nå ”matet” med perforerte bånd som besørger settingen. Produksjonen på settemaskinen økes vesentlig.

1960. Disponent Sigurd Heian slutter etter 52 års virke og etterfølges av Lars Sørensen.

1961.  Drammens tidende og Buskeruds Blad, som hittil har vært utsendt som to separate aviser, slås nå sammen til én avis som først gang utkommer 1. februar.

Torolv Kandahl slutter i mai for å overta sjefredaktørstilling i Aftenposten. Ny sjefredaktør i Drammens Tidende og Buskeruds Blad blir Lars Sørensen. Ansvarlig politisk redaktør blir Gunnar Johnsen.

1966.     Harald Lyche dør 2. februar og erstattes  som styreformann av Kåre Wikborg.

 

1967.     Drammens Tidende og Buskeruds Blad får sin først computer i teknisk avdeling.

 

1972.     Laagendalsposten i Kongsberg kommer i økonomiske vanskeligheter  og overtas av DT-BB A/S 1. desember.

 

1973.     DT-BB får sin først fotosetter. Tomt kjøpes på Åssiden sammen med avisen Fremtiden. Lokalavisen Eikværingen for Øvre Eiker kommune, startes av DT-BB og utgis hver 15. dag  fra 7. desember

.

1975.     Oslo-kontoret legges ned. Rinerikskontoret omdannes til et hjemmekontor.

 

1976.     DT-BB starter utgivelse av Smånytt fra Røyken og Hurum hver 14. dag fra 13. mai.

 

1977.     Lars Sørensen fratrer som sjefredaktør 1. juni. Fra samme dato overtar Gunnar Johnsen som sjefredaktør og Jan Parmo som administrerende direktør.

 

1978.     Dette er året da avisen går over til offset (24. november), og flytter inn i eget avishus på Åssiden i Drammen.

Den nye offset-rotasjonspressen er laget i Frankrike, og kan produsere 48 sider med en hastighet på25 000 aviser i timen i enkeltproduksjon med en mengde fargesider. Man bruker nå i underkant av to timer på å trykke et brutto-opplag på over 40 000 eksemplarer. Et nytt pakkeri med moderne utstyr tas i bruk samtidig.

1979.     Netto-opplaget er 35 895 eksemplarer og annonsemengden er 11000 spaltemeter.

 

1980.     1. januar overtar DT-BB A/S eierinteressen i avisen Telen på Notodden, og Telen A/S startes. 1.juni tar avisen i bruk sitt nye merke (logo), to trykksylindre, som ble et kjent trekk i det lokale mediebildet.

 

1982.     2. januar er Drammens Tidende 150 år. Jubileet feires over en hel uke. DT-BB A/S engasjerer seg sterkt i etermedier ved å kjøpe A/S KA-TEL og Hønefoss kabel-TV.

 

1983.     3. juli er Buskeruds Blad 100 år. Jubileet feires på Modum Blaafarveværk. Nytt produksjonsutstyr med redaksjonelle skjermer tas i bruk. Netto-volumet har passert 37 000 og annonsevolumet 13 000 spaltemeter.

 

1984.     7. mai går DT-BB over fra å være ettermiddagsavis til å være morgenavis med treykkstart kl. 00.30. Fra samme tidspunkt er avisen med i det nystartede A/S Buskerud Distribusjon, som distribuerer DT-BB, Fremtiden, Laagendalsposten og Bygdeposten.

Utgivelsen av lokalavisen Eikværingen innstilles ved utgangen va1984.

1987. Netto-opplaget er på 40 760. Byavisen lanseres 18. august som et tabloid-tillegg til hovedavisen hver tirsdag.

1989. Med bakgrunn i nødvendige kostnadskutt blir Byavisen avviklet ved årsskiftet 1988/89, og avdelingskontorene i Kongsberg og Gol nedbygd til redaksjonskontorer.

1992.     For 12.året på rad blir det opplagsøkning i DT-BB. (43 943). 21. januar tiltrår Hans Arne Odde (38) stillingen som sjefredaktør, etter flere års virke som journalist og reportasjesjef i samme avis. Han etterfulgte Gunnar Johnsen som satt i stillingen i 15 år. 

Johnsen fortsetter som avisens politiske redaktør til 31. juli. Som ny politisk redaktør tiltrår Einar Aaraas (49).

1993.     ”Nye DT-BB” lanseres 22. april med fornyet og mer aktuell avis og med ny presentasjonsform – flere fargebilder og mer nyhetsgrafikk. Ved slutten av 1993 er det 58 aksjonærer i DT_BB A/S (DT-BB konsernet) og i DT-BB Invest A/S, alle tilknyttet de opprinnlige familiene Lyche og Raknerud. Den 9. desember blir alle aksjonærene tilbudt å selge sine aksjer i DT-BB A/S til Orkla Medie A/S.

Medio jauar 1994 er over 90 prosent av aksjene solgt og et nytt eierskap etablert.

1994.     På ekstraordinært generalforsamling 10. februar blir nytt styre i DT-BB valgt med Kaare Wikborg som formann og to fra Orkla Media.

 

1996.     Godkjent netto-opplag: 44 385. En epoke i DT-BBs historie er over da Kaare Wikborg går av som styreformann 17. april – både fordi han som person var en dyktig og engasjert styreformann i 30 år, men også fordi han representerte den gamle eierstrukturen med Lyche-familien. Terje Tandberg i Orkla Media overtar som styreformann.

Orkla Trykk (DT-BB er deleier med 33 prosent) oppfører et nytt avistrykkeri med pakkeri i Borgeskogen i Stokke i Vetfold. Detet innebærer en avvikling av DT-BBs trykkeri ig pakkeri på Åssiden i Drammen høsten 1998.

1997.     Adm.dir. Finn Grundt går over i en annen stilling i bedriften ved fylte 60 år i juli. Ny adm.dir. er Tore Stangebye fra Oslo.

 

1998. Nettavisen dtbb.no opprettes.

 

2000.     Daglig-navnet endres tilbake til Drammens Tidende. Fullt navn er fortsatt Drammens Tidende og Buskeruds Blad. En moderne morgenavis med utgivelse seks av ukens syv dage og 24-timers nyhetsformidling på internett. Nærmer seg 50 000 i opplag.

Fra år 2000 er avisen Drammens Tidende kjernen i et moderen mediehus som omfatter lokalaviser, næraviser, radio, TV, internettutgave og distribusjon i nye kanaler som Palm og WAP. Egen webredaksjon opprettes.

Alle journalister og fotografer bruker digitale kamera. Fremkallingsmaskinen kastes ut.

2001.     11.november flyttes hele avisen tilbake til sentrum. I splitter ny lokaler - tilpasset et moderne mediehus for å publisere nyheter på internett, radio, TV og avis.

25. november kommer første søndagsavis, og avisen kommer nå ut 7 dager i uken.

 

2004. 2. januar gikk Drammens Tidende over til  tabloidformat.

 

 Nike Free Femme Pas Cher Nike Free Femme Soldes Nike Free Homme Soldes Free Run 3 Homme Pas Cher Nike Free Run 2 Homme Pas Cher Nike Free 5.0 Femme Gris Jaune Nike Free 5.0 V4 Femme Noir
Air Jordan Pas Cher Nike Air Jordan 11 Retro Nike Air Jordan 4 Retro Nike Air Jordan 11 Homme Retro Nike Air Jordan 4 Enfant Pas Cher Nike Air Jordan 3 Enfant Pas Cher
Nike Blazer Pas Cher Nike Blazer High Suede Nike Blazer Low Vintage Nike Blazer VT High Chaussures Nike Blazer VT Low Pas Cher Homme Nike Blazer VT High Femme Nike Blazer VT High Suede
Nike Free Running Nike Free Mens Black Nike Free Run Womens Pink Nike Free Run 2 Blue Nike Free Run 3 UK Nike Free Run 5.0 Mens Black Nike Free 5.0 V3 Womens Running Grey Womens Nike Free Run 2 Sale Nike Free Run 3 Tiffany Blue Mens Nike Free 3.0 V4 Tiffany Blue Womens Nike Free 3.0 V4 Tiffany Blue
Nike Free Shoes Sale Nike Free Colors Nike Free Coral Red Nike Free Run Green Neon Nike Free Colors Pink Nike Free Colors Tiffany Blue Nike Free Women Nike Free Run 2 Women Nike Free Run 3 Nike Free Run 5.0 Women
Nike Blazer UK Nike Blazer High Black Nike Blazer High Women Red Nike Blazers Black Nike Blazer Red Red Nike Blazer Size 10 Black Nike Blazer Size 8
cheap nike free nike free mens sale nike free womens nike free tiffany blue uk nike free turquoise womens nike free run neon mens nike free run 2 mens nike free run 3 sale